Verouk

Spoštovani starši,

Vabimo vas, da vpišete svojega otroka k verouku. Vsak otrok je dobrodošel. Tudi, če doslej ni redno obiskoval verouka, se lahko skupini pridruži kadarkoli.

Za vpis otroka k verouku izpolnite Vpisnico otroka k verouku. Vpisnico natisnite in izpolnjeno prinesite v župnijsko pisarno ali jo izročite osebno katehistinji Fani Pečar ali s. Nadi Furlan.

Za kritje stroškov verouka je priporočeni dar za v otroka 25 Eur za eno veroučno leto. Če ima družina več otrok, prispeva samo en dar za vse otroke.

Verouk poteka v veroučnih učilnicah po urniku, ki je objavljen tukaj.

S spoštovanjem!

Stanislav Slatinek, župnik

Pridruži se