dr. Stanislav Slatinek, župnik

Rodil se je 17. avgusta1958 v Celju; oče je bil kmečkega rodu iz vasi Ljubnica, njegovi predniki pa so bili češkega rodu. Od sedemnajstega leta dalje je bil gojenec cerkvenih internatov, na lateranski univerzi v Rimu je študiral civilno in cerkveno pravo. Na kongregaciji za zakramente je opravil specializacijo v pravni sodni praksi; leta 1990 končal magisterij (Immaturità psichica come causa di nullità matrimoniale) pri prof. dr. F. Jose Castano in leta 1992 doktoriral (La formazione del clero dai testi sinodali della diocesi di Maribor sotto il vescovo Michael Napotnik al Codex Iuris Canonici del 1983) pri prof. Domingo – Javier Andres Gutierrezu, CMF. Od leta 1994 je vključen pedagoški proces na Teološki fakulteti v Ljubljani; istega leta je sprejel službo na cerkvenem sodišču v Mariboru in leta 2013 postal njegov predsednik (oficial). Na TEOF je predstojnik katedre za cerkveno pravo in inštituta za kanonskopravne vede. Opravlja službo prodekana za znanstveno-raziskovalno dejavnost in je hkrati predstojnik Enote TEOF v Mariboru (2018). Od leta 1996 je član mednarodnega društva Vocatio; od leta 2006 pa sodeluje v The European Society of Catholic Theology (ESCT). Leta 2005 je izšla njegova prva knjiga Zakon, ki ga ni bilo; leta 2006 Pereča pravna vprašanja; leta 2010 Kazniva dejanja in kazni. Sankcije v Cerkvi, leta 2014 monografija Izgubljeni prstan. V zadnjem času pa Sprava (2017), Velikodušna ljubezen. Pot do zakonske sreče (2018) in Temelji kazenskega kanonskega prava (2021).