Sveti zakon

“Na pragu svojega javnega delovanja naredi Jezus – na prošnjo svoje Matere – svoje prvo znamenje ob svatbenem slavju (prim. Jan 2,1-11). Cerkev pripisuje veliko pomembnost Jezusovi navzočnosti na svatbi v Kani. V tem vidi potrditev, da je zakon nekaj dobrega, in oznanilo, da bo odslej poroka učinkovito znamenje Kristusove navzočnosti.”

(Katekizem katoliške Cerkve, 1613)