Pogreb

“Vsi zakramenti, v prvi vrsti zakramenti krščanskega uvajanja, imajo za cilj poslednjo pasho božjega otroka, tisto, ki stori, da prek smrti vstopi v življenje božjega kraljestva. Tedaj se izpolni to, kar je izpovedoval v veri in v upanju: “Pričakujem vstajenje mrtvih in življenje v prihodnjem veku” (Nicejsko-carigrajska veroizpoved).”

(Katekizem katoliške Cerkve, 1680)