Seznam upravičencev do donacij

V Uradnem listu Republike Slovenije (Stran 8622 / Št. 125 / 30. 9. 2022) je objavljen »Seznam upravičencev do donacij za leto 2022«. Na 287 strani je med upravičenci tudi ŽUPNIJA MARIBOR – SV. JOŽEF, OB IZVIRKIH 5, 2000 MARIBOR, Davčna štev. 88389588.

Vsak davčni zavezanec lahko naši župniji nameni do 1 odstotek odmerjene dohodnine. Obrazec ZAHTEVA ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE je na razpolago v košarici v župnijski cerkvi. Hvala vsem, ki boste dobrodelni do naše župnije.

Stanislav Slatinek, župnik

Seznam upravičencev je dostopen na:

https://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Letna_odmera_dohodnine/Zakonodaja/Seznam_upravicencev_do_donacij_2022.pdf

Kategorija: Novice
Prejšnji prispevek
SVETE MAŠE OD 6. NOVEMBRA DO 13. NOVEMBRA 2022
Naslednji prispevek
OD 6. NOVEMBRA DO 13. NOVEMBRA 2022