7. NEDELJA MED LETOM

Berilo: Zapoved ljubezni do bližnjega
3 Mz 19,1-2.17-18

Berilo iz tretje Mojzesove knjige.

Gospod je spregovóril Mojzesu in rekel:
»Govôri vsej skupnosti Izraelovih sinov in jim reci:
›Bodite sveti, kajti jaz, Gospod, vaš Bog, sem svet.
Ne sovraži svojega brata v svojem srcu;
odkrito posvári svojega bližnjega,
da si zaradi njega ne nakoplješ greha!
Ne maščuj se in ne bodi zamerljiv do sinov svojega ljudstva,
temveč ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe;
jaz sem Gospod.‹ «

Kategorija: Novice
Prejšnji prispevek
Sv. Valentin, mučenec
Naslednji prispevek
OD 19. FEBRUARJA DO 26. FEBRUARJA 2023