SREDA, 17. februar – pepelnica: začetek postnega časa

V postnem času bo vse petke in nedelje, pol ure pred mašo ob 17.30 (28. marca ob 18.30) križev pot.

 

SLOVENSKA KARITAS NAS VABI, DA BI BILI 40 DNI BREZ ALKOHOLA IN DAROVALI ZA POTREBNE!

  

PRVA SREDA, 3. marca – Vabljeni k maši in večernicam.

 

PRVI ČETRTEK, 4. marec

Češčenje  Najsvetejšega od 17. do 18. ure. Vabljeni.

 

PRVI PETEK, 5. marec – Češčenje Jezusovega srca.

Duhovnik bo obiskal  bolnike po domovih.

 

PRVA SOBOTA, 6. marec - Češčenje Marijinega srca.

 

DEVETDNEVNICA NA ČAST SV. JOŽEFU

OD 10. DO 18. MARCA

PROGRAM BO MED DEVETDNEVNICO VSAK DAN NA EXODUS TV.

 

 

SREDA, 18. marec – vigilija pred Jožefovim. Obletnica umora Studenčana Jaroslava Kiklja (15. 5. 1919 – 18. 3. 1942), študenta medicine. 

 

TEDEN DRUŽINE, od 19. do 25. marca.

 

PRAZNIK SV. JOŽEFA

 PETEK, 19. marec

 Glavna romarska maša bo ob 10. uri, ki jo bo vodil mariborski nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl. Prenos po EXODUS TV.

 Prva maša bo ob 8. uri.  Večerno mašo  ob 18. uri bo  vodil  nadškof dr. Marjan Turnšek in jo bo tudi prenašala televizija Exodus.   

 

Molitev moža in očeta k svetemu Jožefu

Sveti Jožef, Jezusov krušni oče, prosi zame. Tako kot ti sem tudi jaz oče, skrbnik, zaščitnik in mož. Uči me molitve in zaupanja v Božji načrt zame in za mojo dru-žino. Pokaži mi, kako naj svojim otrokom privzgojim vrline, ki si jih ti privzgojil Jezusu. Napolni me s spoštovanjem in ljubeznijo do žene, s tistim spošto-vanjem in ljubeznijo, ki si ju ti imel do svoje žene, Marije. Sveti Jožef, prosi zame in za vse očete. Amen. 

 

Peta postna ali tiha nedelja, 21. marec. Vabljeni h križevemu potu ob 17.30.

 

Četrtek, 25. marca, GOSPODOVO OZNANJENJE MARIJI

 Sklep tedna družine.  Maša bo ob 8. in 18. uri.

 

CVETNA NEDELJA, 28. marca: PREHOD NA POLETNI ČAS!!! Od 28. marca bodo večerne maše ob 19. uri.

 

 

            Podrobnosti najdete  v  OZNANILIH MESECA MARCA 2021

 

 

 

Copyright ©  2021, župnija sv. Jožef. Vse pravice pridržane. Odziven spletni dizajn.