Petek, 29. junij: SV. PETER IN PAVEL

Na praznik apostolov sv. Petra in Pavla slovenski škof-je posvečujejo novomašnike. Letos je dvajset novomašni-kov, 12 škofijskih in 8 redov-nih. Kapucinski novomašnik je doma iz Zagorja ob Savi. Molimo za novomašnike, letoš-nje jubilante in druge duhovnike.

 

Prvi četrtek, 5. julij, sv. Ciril in Metod, slovanska apostola in sozavetnika Evrope. Češčenje Najsvetejšega!

 

Prvi četrtek, 5. julij

 Od 18. do 19. ure bo češčenje Najsvetejšega. Prosili bomo za dobre družine in nove duhovne poklice. Vabljeni.

Prvi petek, 6. julij

Obiskali bomo bolnike po domovih. Češčenje Jezusovega srca.

 

Prva sobota, 7. julij

Češčenje Božje Matere Marije.

 

Krištofova nedelja, 22. julij

Blagoslov avtomobilov in nabirka MIVA. Vsem želimo blagoslovljeno in srečno vožnjo.

 

Četrtek, 26. julij

Sv. Joahim in sv. Ana, starša Device Marije, ki ju bomo na ta dan še posebej počastili in prosili za vse matere in očete in tudi za vse stare starše. Na levi glavnega oltarja sta podobi sv. Ane s knjigo in sv. Joahima s palico. Pridite k molitve za mame in očete, babice in dedke.

 

ORATORIJ od 26. do 31. avgusta: FRIDERIK BARAGA

Oratorij za veroučence vključuje pesmi, igre, molitev, razvijanje ročnih spretnosti, veselje ... Letošnja tema oratorija bo Friderik Baraga, škof med ameriškimi Indijanci..

In vse to bo prisotno tudi na našem oratoriju, ki se bo začel vsak dan (od nedelje, 26. avgusta, do petka, 31. avgusta) ob deveti uri in bo trajal do štirih popoldne.

Hvala staršem, ki boste poslali otroke na župnijski oratorij!

 

Ne pozabimo, da Bog ne gre na dopust. Kjerkoli bomo preživ-ljali dopust in počitnice, vedimo, da bo tam z nami Bog, naša nebeška Mati Marija, naš varuh sv. Jožef in tudi naši angeli varuhi.

   

      Podrobnosti najdete v  OZNANILIH MESECA JULIJA 2018

 

 

 

Copyright ©  2018, župnija sv. Jožef. Vse pravice pridržane. Odziven spletni dizajn.